کلینیکدرمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس

درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهر جدید پردیس - فاز 2 ضلع شمال غربی میدان امام (رة)
  • تلفن 0221 , 235240
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها