کلینیککلینیک مرکز پزشکی خاص شرق تهران

کلینیک مرکز پزشکی خاص شرق تهران

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - سه راه افسریه - شهرک مسعودیه - انتهای خیابان شهید کلهر
  • تلفن 02133573072
درباره کلینیک

کادر پزشکی