درمانگاهخیام

خیام

  • آدرس خ خیام-پائین تر از سید نصر الدین
  • تلفن 55634229 , 5632540
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه