درمانگاهالتیام

التیام

  • آدرس فلکه دوم صادقیه - بلوارآیت اله کاشانی بعدازپل عابرپیاده دست چپ انتهای خیابان سلیمی جهرمی
  • تلفن 44074448
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه