درمانگاهخیریه شهدای مسجد جامع غدیرخم

خیریه شهدای مسجد جامع غدیرخم

  • آدرس خ پاسداران -نگارستان هشتم (شهیدکشوری)میدان فرخی یزدی
  • تلفن 22856823
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه