کلینیککلینیک خیریه شهدای مسجد جامع غدیرخم

کلینیک خیریه شهدای مسجد جامع غدیرخم

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان پاسداران - نگارستان هشتم (شهیدکشوری) - میدان فرخی یزدی
  • تلفن 02122856823
درباره کلینیک

کادر پزشکی