کلینیکدرمانگاه شبانه روزی مردم

درمانگاه شبانه روزی مردم

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - پاکدشت - شریف اباد - 15متری امیرالمومنین - جنب مسجد امیرالمومنین
  • تلفن 02923474470 , 02923474472
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها