کلینیکدرمانگاه شبانه روزی شهرداری منطقه 4

درمانگاه شبانه روزی شهرداری منطقه 4

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - فلکه سوم تهرانپارس - خیابان 196 شرقی - خیابان سلطانی - کوی بنی هاشم - جنب اداره ناحیه 6 - شهرداری منطقه 4
  • تلفن 02188917065
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها