کلینیککلنیک شبانه روزی رازی

کلنیک شبانه روزی رازی

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - مسعودیه 20 متری - ابومسلم خراسانی - پلاک 131
  • تلفن 02133862031 , 0213862391
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها