کلینیککلینیک شبانه روزی بهنود

کلینیک شبانه روزی بهنود

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - کیلومتر 40 جاده قدیم قم - حس آباد فشافویه - بلوار امام خمینی - پلاک 1323
  • تلفن 2293225252
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها