کلینیکدرمانگاه شبانه روزی امیریه

درمانگاه شبانه روزی امیریه

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهریار - امیریه - برداباد - روبروی مسجد امام حسین - جنب داروخانه فرزین
  • تلفن 2623645400
درباره کلینیک

کادر پزشکی