کلینیکدرمانگاه شبانه روزی صدر

درمانگاه شبانه روزی صدر

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - شهران - فلکه اول ابتدای خیابان شهید عسگری
  • تلفن 02144309401
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها