کلینیککلینیک شبانه روزی ملی ری

کلینیک شبانه روزی ملی ری

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان شوش شرقی - چهارراه شهرزاد
  • تلفن 02133561288
درباره کلینیک

کادر پزشکی