کلینیککلینیک شبانه روزی کارون

کلینیک شبانه روزی کارون

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - تقاطع خیابان کمیل و کارون
  • تلفن 02166869068
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها