کلینیککلینیک شهدای بستان (شبانه روزی - خیریه)

کلینیک شهدای بستان (شبانه روزی - خیریه)

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - دولت آباد - ابتدای خیابان شهید غیوری
  • تلفن 02133390495
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها