درمانگاهتخصصی قلب و عروق ملت ایران

تخصصی قلب و عروق ملت ایران

  • آدرس میدان خراسان ابتدای خ طیب روبروی داروخانه پازند
  • تلفن 33730930
  • گزارش خطا
درباره درمانگاه