کلینیککلینیک فیزیوتراپی خیریه شهید موسوی کیانی

کلینیک فیزیوتراپی خیریه شهید موسوی کیانی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - میدان بهارستان - خیابان شهید مصطفی خمینی - بعد از 15 خرداد - انتهای کوی شهید بالاگر
  • تلفن 02133123031 , 02133123032
درباره کلینیک

کادر پزشکی