کلینیککلینیک فیزیوتراپی خیریه شهید موسوی کیانی

کلینیک فیزیوتراپی خیریه شهید موسوی کیانی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-میدان بهارستان- خیابان شهید مصطفی خمینی- بعد از15 خرداد -انتهای کوی شهید بالاگر
  • تلفن 02133123031 , 02133123032
درباره کلینیک

کادر پزشکی