کلینیککلینیک فیزیوتراپی خیریه شهید موسوی کیانی

کلینیک فیزیوتراپی خیریه شهید موسوی کیانی

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - میدان بهارستان - خیابان شهید مصطفی خمینی - بعد از 15 خرداد - انتهای کوی شهید بالاگر

تلفن تماس:

02133123031 , 02133123032

مجوز ها و تاییدیه ها