کلینیکفیزیوتراپی خیریه شهید موسوی کیانی

فیزیوتراپی خیریه شهید موسوی کیانی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس میدان بهارستان خ شهید مصطفی خمینی بعداز15 خردادانتهای کوی شهید بالاگر
  • تلفن 33123031 , 33123032
درباره کلینیک

کادر پزشکی