کلینیکمرکز جراحی محدود جوادالائمه

مرکز جراحی محدود جوادالائمه

کیلینیک جراحی محدود

  • آدرس افسریه بین 15 متری اول و دوم خیابان دهم (شهید زالی )
  • تلفن 33159453
درباره کلینیک

کادر پزشکی