کلینیککلینیک سیدعلاءالدین شفایی

کلینیک سیدعلاءالدین شفایی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهرری-خیابان قم کوچه کاشانی ساختمان پزشکان رفعت
  • تلفن 02155973266
درباره کلینیک

کادر پزشکی