کلینیکسیدعلاءالدین شفایی

سیدعلاءالدین شفایی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهرری-خیابان قم کوچه کاشانی ساختمان پزشکان رفعت
  • تلفن 55973266
درباره کلینیک

کادر پزشکی