کلینیککلینیک سید علاءالدین شفایی

کلینیک سید علاءالدین شفایی

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - شهر ری - خیابان قم- کوچه کاشانی - ساختمان پزشکان رفعت

تلفن تماس:

02155973266

مجوز ها و تاییدیه ها