کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه امیر

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه امیر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس ملارد -مارلیک -خیابان دکتر حسابی- پایین تر از میدان گلها- کوچه پگاه
  • تلفن 2616452556
درباره کلینیک

کادر پزشکی