کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه امیر

فیزیوتراپی درمانگاه امیر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس ملارد مارلیک خ دکتر حسابی پایین تر از میدان گلها کوچه پگاه
  • تلفن 2616452556
درباره کلینیک

کادر پزشکی