کلینیککلینیک امام حسین

کلینیک امام حسین

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس میدان امام حسین- خیابان شهید مدنی نظام اباد سابق
  • تلفن 02177558001
درباره کلینیک

کادر پزشکی