کلینیککلینیک امام حسین

کلینیک امام حسین

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - میدان امام حسین - خیابان شهید مدنی - نظام آباد سابق

تلفن تماس:

02177558001

مجوز ها و تاییدیه ها