کلینیکسوم شعبان دماوند

سوم شعبان دماوند

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس دماوند خ شریعتی روبروی شهرداری
  • تلفن 221223400
درباره کلینیک

کادر پزشکی