کلینیککلینیک فیزیوتراپ درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع

کلینیک فیزیوتراپ درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - میدان امامت - خیابان سی متری نیروی - نبش 6/39 - پلاک 1

تلفن تماس:

02177425000

مجوز ها و تاییدیه ها