کلینیککلینیک بیمارستان سوم شعبان

کلینیک بیمارستان سوم شعبان

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان ری - میدان قیام

تلفن تماس:

02133129111 , 02133129119

مجوز ها و تاییدیه ها