کلینیککلینیک بیمارستان سوم شعبان

کلینیک بیمارستان سوم شعبان

درمانگاه عمومی

  • آدرس تهران - خیابان ری - میدان قیام
  • تلفن 02133129111 , 02133129119
درباره کلینیک

کادر پزشکی