کلینیککلینیک بیمارستان سوم شعبان

کلینیک بیمارستان سوم شعبان

درمانگاه عمومی

  • آدرس خیابان ری میدان قیام
  • تلفن 33129111 , 33129119
درباره کلینیک

کادر پزشکی