کلینیکفیزیوتراپی دانش

فیزیوتراپی دانش

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس ملارد مارلیک خ دکتر حسابی بین بانک ملی و خ امام خمینی پ672
  • تلفن 2616479990
درباره کلینیک

کادر پزشکی