کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 6

فیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 6

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس پائین ترازمیدان ولیعصر(عج) کوچه فرهنگ حسینی پلاک 20
  • تلفن 88942528
درباره کلینیک

کادر پزشکی