کلینیکغیاثی

غیاثی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس یافت آباد-خ شهیدسلیمانی -نبش باغستان
  • تلفن 66210097 , 66210099
درباره کلینیک

کادر پزشکی