کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی سلیم

فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی سلیم

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهید رجائی میدان بهشت بلوار ابریشم بلواردستواره نرسید به 24 متر
  • تلفن 55336830 , 55336839
درباره کلینیک

کادر پزشکی