کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی سلیم

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی سلیم

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-شهید رجائی- میدان بهشت -بلوار ابریشم- بلواردستواره نرسید به 24 متر
  • تلفن 02155336830 , 02155336839
درباره کلینیک

کادر پزشکی