کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی سلیم

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی سلیم

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - شهید رجائی - میدان بهشت - بلوار ابریشم - بلوار دستواره - نرسید به 24 متر

تلفن تماس:

02155336830 , 02155336839

مجوز ها و تاییدیه ها