کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی سلیم

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی سلیم

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - شهید رجائی - میدان بهشت - بلوار ابریشم - بلوار دستواره - نرسید به 24 متر
  • تلفن 02155336830 , 02155336839
درباره کلینیک

کادر پزشکی