کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه خیریه شهرستانی

فیزیوتراپی درمانگاه خیریه شهرستانی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس میدان سپاه خ شهید باباخانلو کوچه شایگان پلاک 8
  • تلفن 77562523
درباره کلینیک

کادر پزشکی