کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 3

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 3

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - خانی اباد نو - خیابان شهید لطیفی - ابتدای خیابان میثاق - پلاک 240

تلفن تماس:

02155512224

مجوز ها و تاییدیه ها