کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه3

فیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه3

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خانی اباد نو خ شهید لطیفی ابتدای خ میثاق پ240
  • تلفن 55512224
درباره کلینیک

کادر پزشکی