کلینیک کلینیک دندانپزشکی بیمارستان عرفان

کلینیک دندانپزشکی بیمارستان عرفان

تخصصی دندان پزشکی

  • آدرس تهران-سعادت آباد،بین چهارراه سرو و بلوارشهرداری، خیابان شهید ریاضی بخشایش،بیمارستان عرفان،
  • تلفن 02123021000
درباره کلینیک

کادر پزشکی