کلینیککلینیک فاطیما

کلینیک فاطیما

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - خیابان پیروزی - روبروی ایستگاه چهارصد دستگاه - ساختمان 816 - طبقه دوم

تلفن تماس:

02133788222

مجوز ها و تاییدیه ها