کلینیککلینیک فاطیما

کلینیک فاطیما

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران-خیابان پیروزی - روبروی ایستگاه چهارصد دستگاه ساختمان 816 طبقه دوم
  • تلفن 02133788222
درباره کلینیک

کادر پزشکی