کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه خیریه حضرت قاسم بن الحسن

فیزیوتراپی درمانگاه خیریه حضرت قاسم بن الحسن

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس میدان شهید محلاتی ضلع شمالی جنب مسجد قاسم بن الحسن
  • تلفن 33067600
درباره کلینیک

کادر پزشکی