کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه امام جعفرصادق

فیزیوتراپی درمانگاه امام جعفرصادق

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ مدنی شمالی خ شهید فتاحی (طاووسی ) جنب مسجد امام جعفرصادق (ع)
  • تلفن 77784322
درباره کلینیک

کادر پزشکی