کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه امام جعفر صادق

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه امام جعفر صادق

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - خیابان مدنی شمالی - خیابان شهید فتاحی (طاووسی ) - جنب مسجد امام جعفر صادق (ع)

تلفن تماس:

02177784322

مجوز ها و تاییدیه ها