کلینیکفیزیوتراپی (درمانگاه شهرداری منطقه 1

فیزیوتراپی (درمانگاه شهرداری منطقه 1

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ باهنرجنب پمپ بنزین-پ329
  • تلفن 22296900
درباره کلینیک

کادر پزشکی