کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 13

فیزیوتراپی درمانگاه شهرداری منطقه 13

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ دماوند ایستگاه مدرسه خ شهید حاتمی درمانگاه شهرداری منطقه 13 پ24
  • تلفن 77439933
درباره کلینیک

کادر پزشکی