کلینیککلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شهید شوریده

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه شهید شوریده

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - پاستور شرقی - جنب نهاد ریاست جمهوری
  • تلفن 02166462109
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها