کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی مشیریه

فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی مشیریه

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس مشیریه - میدان آقانور 30متری صالحی - روبروی بانک مسکن نبش کوچه چهارم شرقی
  • تلفن 33486690
درباره کلینیک

کادر پزشکی