کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی حکیم فارابی

فیزیوتراپی درمانگاه شبانه روزی حکیم فارابی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس اسلامشهر روبروی شهرک سالور نبش کوچه شمشاد پلاک 57
  • تلفن 02282479250 , 02282479253
درباره کلینیک

کادر پزشکی