کلینیکدرمانگاه خیریه صاحب کوثر (قوامین)

درمانگاه خیریه صاحب کوثر (قوامین)

  • آدرس تهران - تهرانسر - بلوار گل ها - بلوار لاله - پ. 2 - درمانگاه خیریه صاحب کوثر (قوامین)
  • تلفن
درباره کلینیک

مدیر :جناب آقای مهندس هدایت

کادر پزشکی