کلینیکفیزیوتراپی الیاد

فیزیوتراپی الیاد

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس جنت آباد - روبروی 35 متری گلستان داخل درمانگاه شبانه روزی الیاد پ14
  • تلفن 44427373 , 44427377
درباره کلینیک

کادر پزشکی