کلینیککلینیک فیریوتراپی درمانگاه شکوفه

کلینیک فیریوتراپی درمانگاه شکوفه

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - شهرک ولیعصر - میدان زاهدی

تلفن تماس:

02166211485

مجوز ها و تاییدیه ها