کلینیککلینیک بیمارستان حضرت سیدالشهدا

کلینیک بیمارستان حضرت سیدالشهدا

تخصصی دندان پزشکی

  • آدرس چهارراه گلوبندک خیابان ابوسعید کوچه بادامچی
  • تلفن 55801630
درباره کلینیک

کادر پزشکی