کلینیککلینیک پانزده خرداد

کلینیک پانزده خرداد

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - خیابان کریم خان - خیابان آبان جنوبی
  • تلفن 8892155 , 8892159
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها