کلینیککلینیک امام حسن

کلینیک امام حسن

مدیر :خانم مریم جعفریان

آدرس:

تهران - منطقه 4 - امین (خاک سفید) - خیابان داریوش سلطانی (137) - کوچه بنی هاشم

تلفن تماس:

02177358711

مجوز ها و تاییدیه ها