کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه خیریه المهدی

فیزیوتراپی درمانگاه خیریه المهدی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس سه راه ضرابخانه خ سروستان یکم درمانگاه خیریه المهدی (عج
  • تلفن 22842343
درباره کلینیک

کادر پزشکی