کلینیککلینیک مرکزی ابوذر

کلینیک مرکزی ابوذر

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - میدان ابوذر - ساختمان پزشکان 65302

تلفن تماس:

02155726609

مجوز ها و تاییدیه ها