کلینیککلینیک مرکزی ابوذر

کلینیک مرکزی ابوذر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس تهران - میدان ابوذر - ساختمان پزشکان 65302
  • تلفن 02155726609
درباره کلینیک

کادر پزشکی