کلینیکفیزیوتراپی درمانگاه حضرت فاطمه الزهراء

فیزیوتراپی درمانگاه حضرت فاطمه الزهراء

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ 17 شهریور پائین ترازمیدان شهداءکوچه شهداکوچه شهید فیاض بخش پلاک 18
  • تلفن 33123264
درباره کلینیک

کادر پزشکی