کلینیکشرق تهران

شرق تهران

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خ رسالت-سیصدمتری شرقی پل سیدخندان -ایستگاه کاج
  • تلفن 22869558
درباره کلینیک

کادر پزشکی