کلینیککلینیک فاطمه الزهرا رباط کریم

کلینیک فاطمه الزهرا رباط کریم

فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - شهرستان رباط کریم - خیابان بخشداری - بیمارستان حضرت فاطمة الزهرا (س)

تلفن تماس:

02156433770

مجوز ها و تاییدیه ها