کلینیکفاطمه الزهرارباط کریم

فاطمه الزهرارباط کریم

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهرستان رباط کریم ، خیابان بخشداری،بیمارستان حضرت فاطمة الزهرا(س)
  • تلفن 56433770
درباره کلینیک

کادر پزشکی