کلینیککلینیک شهید فیاض بخش بهزیستی فیروزکوه

کلینیک شهید فیاض بخش بهزیستی فیروزکوه

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - فیروزکوه - میدان راه آهن - کوی 17 شهریور - پلاک 4

تلفن تماس:

0221 , 6226003

مجوز ها و تاییدیه ها